Artur Grucela (ur. w 1987 roku) – w swoim malarstwie zgłębia pierwotne aspekty związku człowieka z naturą, które współcześnie ulegają zatarciu. Ważna staje się tu bezsilność jednostki względem otaczającego ją świata. Pozbawione cech szczególnych postaci zdane są same na siebie, nie panują nad otoczeniem, są niewyróżniającym się elementem surowego pejzażu przywołującego często na myśl postapokaliptyczną scenografię, bądź wypalony ogniem pejzaż z graficznych przedstawień piekła Dantego. Często sięga przy tym do mitów, alegorii, motywów z literatury czy historii sztuki. Wchodzi w dialog z kanonicznymi dla siebie twórcami, jak Gustave Doré czy William Blake. Korzeni sztuki Gruceli zatem dopatrywać się możemy w twórczości symbolistów, romantyków czy neoklasyków. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą (Szwajcaria, Stany Zjednoczone). Mieszka i pracuje w Piwnicznej-Zdroju.

arturgrucela@gmail.com

Portfolio | Strona główna